09/19 2017

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์

วันที่ 18 กันยายน 2560 นายถาวร มีชัย ผอ.สพข.4 ผอ.สพด.ในสังกัด ผอ.กลุ่มวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่ สพด. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 และชี้แจงการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ 15 เขตหลักสี่ กทม.

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพ : น.ส.สุวรรณภา บุญจงรักษ์ ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.4
รายงาน : ปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4