10/06 2017

คัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่นประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่นประจำปี 2561 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินกิจกรรมของหมอดินอาสาในสาขาปรับปรุงดิน จังหวัดนครพนม

 

    

   


 ภาพ : น.ส.สุวรรณภา บุญจงรักษ์ ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.4
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4