10/09 2017

การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

นายถาวร มีชัย ผอ.สพข.4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ" วันที่ 9 -10 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธาน

 

   

 

 


ภาพ : คุณอตินันท์ บุญลาโภ สลก.
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4