ภาพ : คุณอตินันท์ บุญลาโภ สลก.
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4