Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาสาธิตบ้านคุ้มฯ

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาสาธิตบ้านคุ้ม ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมี นางทองอ่อน งานไว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา เกษตรกร เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงาน

 

                                        


 ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ และสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร

รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4