01/12 2018

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพข.4

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย รก.ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.กลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ/ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพข.4 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) , แนวทางการใช้ระบบ e-Document ของ สพข.4 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

              


 

ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4
นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4