Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่นฯ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น และโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานประจำปี พ.ศ.2561 ที่ สพด. ส่งเข้าประกวดจำนวน 3 สาขา ได้แก่
1. ผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประเภท หน่วยงานของกรมฯ
2. ผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประเภท เกษตรกร
3. ผลการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น
โดยมี นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

                  


ภาพ : นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4