Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองปลาปึ่ง

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยนายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองปลาปึ่ง ความจุ 129,700 ลบ.ม. บ้านจิกเทิง หมู่ 1 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างปี พ.ศ. 2560 รหัส อบ.0159

        


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4