05/02 2018

ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำโครงการทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำโครงการทุ่งหมาหิว
1. ขุดลอกหนองกระบูน ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
2. ขุดลอกห้วยน้ำเค็ม (โครงการ1) ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ความยาวรวม 825 ม.
3. ขุดลอกหนองสิม ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ความจุ 57,800 ลบ.ม.

                 


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4

รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4