06/05 2018

ร่วมต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 และคณะ ร่วมต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 โครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร โดยมี นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว กล่าวต้อนรับคณะ ณ ห้องประชุม อบต.ลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

                    


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4