Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมเป็นเกียรติในงาน อโศกรำลึก และ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 37

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และเจ้าหน้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในงาน อโศกรำลึก และ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 37 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและทำนาโยน และรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ วันดินโลก จากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บวร ราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

                       


ภาพ : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4
รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4