ภาพ : นายปราโณตม์ สวยชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4
รายงาน : นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4