02/18 2019

บุญคุ้มข้าวใหม่สมาคมคนทามประจำปี พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม "บุญคุ้มข้าวใหม่สมาคมคนทามประจำปี พ.ศ. 2562" และลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (นายบุญมี สุระโคตร) ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (อินทรีย์) ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

     


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4