02/18 2019

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายยุทธสงค์ นามสาย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นางสาวนุสรา ท้าวแก้ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในกรอบความคิด เกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

             


ภาพ : นายวิสุทธิ์ แก้วพวง นักวิชาการเกษตร สพด.อุบลราชธานี
รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว สพข.4