Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 โดย นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตามการทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมตามนโยบาย Agri-map เป็นเวทีแสดงผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การวิจัยด้านดินเค็ม และเป็นเวทีเสวนาทิศทางการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมเสนอผลงาน และการเสวนา

    


ภาพ : นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4