08/20 2019

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการถวายรายงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยนายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการถวายรายงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการหมอดินน้อย ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายงานพัฒนาที่ดินในโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำการจัดทำบอร์ดกระดานดำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้ยุวหมอดินถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนฯ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 นั้น

         


รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4
ภาพ : ว่าที่ ร.ต.ศิริศักดิ์ จำลองสอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สพข.4