10/03 2019

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุระดับ 3 (โซนร้อนโพดุล)

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และนายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุระดับ 3 (โซนร้อนโพดุล) โดยมีผู้ประสบภัยจำนวน 625 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 5,6 บ้านดุมน้อย บ้านดุมใหญ่ ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     


รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4
ภาพ : ว่าที่ ร.ต.ศิริศักดิ์ จำลองสอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สพข.4