12/16 2019

ประธานในพิธีเปิดโครงการไถกลบตอซังในวันดินโลก จ.อำนาจเจริญ

  วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9:30 น นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการไถกลบตอซังในวันดินโลก "World Soil Day 5 ธันวาคม 2562" ณ แปลงสาธิตไถกลบตอซัง บ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  มีนายยุทธสงค์  นามสาย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมแจกเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้าและปอเทือง) พร้อมมอบสมุดธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดแก่เกษตรกร การหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในนาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว และสาธิตการไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และลดการเผาฟางข้าวและตอซัง