12/17 2019

ร่วมงานวันดินโลก ปี 2562 สพด.ศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย  ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ร่วมงานวันดินโลก ปี 2562 "Stop Soil Erosion Save Our Future : ปกป้อง อนาคต ลดการชะล้างดิน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award)  โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ