01/23 2020

ร่วมปรึกษาหารือและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ ปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.40 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยรักษาการผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานพัฒนาที่เขต 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี