02/13 2020

พิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม

การอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยหมอดินอาสาจากจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ รวม 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่างๆ เพื่อเรียนรู้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อถอดบทเรียนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ และเพื่อศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ของหมอดินอาสา ซึ่งมีกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด