05/23 2020

ร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย  ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี    ในรูปแบบ New Normal และ Social Distancing  ผ่านระบบ Video Conference โดย ท่านรัฐมนตรีช่วย   ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธาน กล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลดีเด่น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี