07/10 2020

ติดตามงานพื้นที่การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านคำกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ