11/27 2020

ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จ.นครพนม

นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม โดยมีนายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ณ บ้านผึ้ง หมู่ 1 และ บ้านเทพพนม ม.8 ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อพบปะให้กำลังใจพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563