10/05 2018

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

       ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
                   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง 180 ตัน, ถั่วพร้า 85 ตัน)
                   จำนวน 265 ตัน พร้อมขนส่ง 
 
                   ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
                   [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]