10/08 2018

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

     ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
                  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 3,850 ตัน พร้อมขนส่ง
                  ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
                  [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]