10/12 2018

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเชล)

  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
               เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
               ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
               ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561
               [ดาวน์โหลดเอกสาร]