Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 31 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
                เรื่อง ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 31 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
                [ดาวน์โหลดเอกสาร]