11/15 2019

ประกวดราคาจ้างจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 86,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
                เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน 86,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
                [ดาวน์โหลดเอกสาร]