Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

TOR-จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

   TOR-จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
                 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
                 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

                 [ดาวน์โหลดเอกสาร]