11/12 2019

TOR-จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ 1,2,3,6 และ 7 พร้อมขนส่ง จำนวน 85,000 ซอง

 TOR-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
               การจัดจ้างจ้างขยายเชื้อผลิตจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 และ พด.7 จำนวน 85,000 ซอง
               ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
               [ดาวน์โหลดเอกสาร][เอกสารแนบ1][เอกสารแนบ2][เอกสารแนบ3