11/23 2017

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

   ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จำนวน 125 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
   [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]