Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรมพัฒนาที่ดิน
                เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร ]