11/12 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 31 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
                เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 31 ตัน พร้อมขนส่ง
                ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                [ดาวน์โหลด]