11/14 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จำนวน 536,500 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
                เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จำนวน 536,500 ซอง
                ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                [ดาวน์โหลด]