Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนม

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายถาวร มีชัย ผอ.สพข.4 และคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีการมอบอาหาร ของใช้ส่วนตัว และยารักษาโรค ณ บ้านปากบัง ม.2 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.4
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4