09/14 2017

ศรีสะเกษ : เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ สู่ครัวโลก

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยพร้อมผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ร่วมงาน "ศรีสะเกษ : เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ สู่ครัวโลก" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีนางสาวชุติมา บุญประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และลงพื้นที่โอกาสตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทำนาอินทรีย์ ในพื้นที่ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทับ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

  

  

  

  

   

 

ภาพ/รายงาน : สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ