Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Display # 
Title Hits
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ 2561 154
แนวทางการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพข.4 144
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว 168
ร่วมพีธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560 158
ร่วมงานวันดินโลก 4 ธันวาคม 2560 141
ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2560 145
แนวทางการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ดำเนินการเองในปีงบประมาณ 2561 157
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 149
โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองตาก้อม 144
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2560 124
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 138
ศึกษาดูงาพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 148
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 142
มอบปัจจัยการผลิต สารบำบัดน้ำเสีย 139
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 137
คัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่นประจำปี 2561 173
ประชุมแนวทางในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 133
กิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี 199
มอบเงินสวัสดิการ 234
ประชุม แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 214
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ 177
ตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย 167
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2560 198
โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์ 188
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 201
ศรีสะเกษ : เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ สู่ครัวโลก 304
ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 169
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 141
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 158
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนม 151
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน 195