Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Display # 
Title Hits
ติดตามงานพื้นที่ในโครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” 226
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ 2561 290
แนวทางการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพข.4 284
ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว 293
ร่วมพีธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560 301
ร่วมงานวันดินโลก 4 ธันวาคม 2560 266
ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2560 237
แนวทางการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ดำเนินการเองในปีงบประมาณ 2561 298
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 273
โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งหมาหิว ขุดลอกหนองตาก้อม 345
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2560 243
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 257
ศึกษาดูงาพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 240
เปิดงานการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 247
มอบปัจจัยการผลิต สารบำบัดน้ำเสีย 265
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 256
คัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่นประจำปี 2561 281
ประชุมแนวทางในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 222
กิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี 316
มอบเงินสวัสดิการ 542
ประชุม แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 308
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ 283
ตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย 265
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2560 297
โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์ 293
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 339
ศรีสะเกษ : เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ สู่ครัวโลก 437
ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 267
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 228
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 244
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนม 245
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน 294