Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

งานวันดินโลก ปี 2563

 
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม จัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 "Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านดินเพื่อมนุษยธรรม เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินและสืบสานพระราชปณิธาน ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 หัวหน้าส่วนราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ฯ หมอดินอาสา เกษตรกร นักเรียนและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ แปลงลิ้นจี่สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญส่ง  ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม เข้าร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" ครั้งที่ 5/2562 ณ โรงเรียนบ้านปฏิรูป หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

เข้าร่วมโครงการเก็บขยะริมโขง ลดมลพิษสองข้างทาง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เข้าร่วมโครงการเก็บขยะริมโขง ลดมลพิษสองข้างทาง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม ณ บริเวณริมโขงลานพนมนาคา และแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ลด ละ เลิก


ขอเชิญพี่น้อง ชาวเกษตร หันมาการทำเกษตรแบบยั่งยืน “ลด ละ เลิก” เผาฟางข้าว เศษพืช หันมาไถกลบตอซัง แนะนำการทำปุ๋ยหมักจาก พด.1 และน้ำหมักชีวภาพ จาก พด. 2 ร่วมกับการปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินกลับมามีคุณภาพ “ลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตงอกงาม ผลกำไรมากมี”

ติดตามงานโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

วันที่ 12 ก.พ.62 เวลา 11.30 น. นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ติดตามงานโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่บ้านหนองแต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2562”

เมื่อพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2562” ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2562 โดยนำคณะหมอดินอาสาประจำตำบลเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายประยงค์ บุญทอง ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2562”

เมื่อพุธที่ 23 มกราคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2562” ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2562 โดยนำคณะหมอดินอาสาประจำตำบลเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของนายสุริยา หงส์ลอยวงษ์ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กิจกรรมไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนมร่วมกับเทศบาลตำบลฝั่งแดง จัดกิจกรรมไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย มีนายบุญส่ง ชื่นตา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการสาธิตการหว่านปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) พร้อมสาธิตวิธีการไถกลบตอซัง ณ แปลงนาบ้านโพนสว่าง ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us


CONTACT US

สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
249 หมู่ 6 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 

Email    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone   : 0-4250-3586-8 
Fax       : 0-4250-3588
Website : http://r04.ldd.go.th/nakhonphanom