Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ปลูกปอเทืองวันดินโลก

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ลงพื้นที่ติดตามการเจริญเติบโตของการปลูกปอเทืองโครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองเหลืองทั้งแผ่นดินขับเคลื่อนงานวันดินโลก World Soil Day ณ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซี่งพบปัญหาเรื่องปอเทืองขาดน้ำทำให้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นปอเทืองจึงมีการแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ในการให้น้ำในแปลงปอเทือง เพื่อให้ปอเทืองบานสะพรั่งในช่วงเดือนธันวาคมและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนงานวันดินโลก World Soil Day

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายชัยฤกษ์ อุทาประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ มณีรักษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

 

โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

วันที่ 16 มีนาคม 2561 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5 โดย นายสุรพงษ์ เบญมาตย์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายณัฐวรา แสงอรุณ นักวิชาการเกษตร ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการ5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง(ในด้านปศุสัตว์) รายเดิม ปี60 ศูนย์ ศพก. บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

Read more...

คลีนิคหมอดิน

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายชัยฤกษ์ อุทาประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม มอบหมายให้นายพหัส ทวีทรัพย์ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม

Read more...

โครงการฝึกอบรมหมอดินน้อย

วันที่ 13 มีนาคม 2561 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 โดย นางสาวนิชาภา พนาจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายวิทวัส ดวงสุภา นักวิชาการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมหมอดินน้อยในโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

Read more...

การฝึกอบรมโครงการหมอดินน้อย

วันที่ 13 มีนาคม 2561 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 โดย นางสาวชนกนาถ น้อยคำภา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายวรศักดิ์ พัฒนภูทอง นักวิชาการเกษตร ดำเนินการฝึกอบรมโครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโพน ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

Read more...

งานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย ตลาดประชารัฐ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ,ธ.ก.ส.นครพนม, สดต.นครพนม, และ สำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดนครพนม เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ในงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย ตลาดประชารัฐ ในระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ สกต.นครพนม ตำบลหนองญาติ

Read more...

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยมีนายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนอกสังกัด ประชุมพิจารณามอบหน้าที่การปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation) , การตรวจสอบแนวโน้มการทำนาครั้งที่ 2 ปี 2560/61 รอบที่ 2 โดยนครพนมมีพื้นที่ทำนา รอบที่ 2 ในเขตชลประทาน จำนวน 7,900 ไร่ ผลผลิตประมาณ 4,859 ตัน และนอกเขตชลประทาน จำนวน 61,789 ไร่ ผลผลิตประมาณ 38,006 ตัน

Read more...

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us


CONTACT US

สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
249 หมู่ 6 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 

Email    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone   : 0-4250-3586-8 
Fax       : 0-4250-3588
Website : http://r04.ldd.go.th/nakhonphanom