นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

006047
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
0
11
5994
134
586
6047

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2019-09-17 15:41:49

พด.ศรีสะเกษ ติดตามสถานะการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร

Post by Super User
on 13 September 2019
Hits: 0

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนางสาวพจนา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี

พด.ศรีสะเกษ ติดตามสถานะการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร

Post by Super User
on 13 September 2019
Hits: 0


วันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวปณตพร คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ออกพื้นที่ติดตามสถานะการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบปัจจัยในการดำรงชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหมอดินอาสา และพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ บ้านหนองหวาย ม.4-12 บ้านหนองโอง ม.6 และบ้านหัวสพาน ม.5 ต. โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษดำเนินโครงการหมอดินน้อย

Post by Super User
on 24 July 2019
Hits: 2

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษดำเนินโครงการหมอดินน้อย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ดำเนินการโครงการหมอดินน้อย(ต่อยอดโรงเรียนเดิม) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผัก กากน้ำตาล สารเร่ง พด และแผ่นความรู้ ให้แก่โรงเรียนหมอดินน้อย(ต่อยอดโรงเรียนเดิม) ในพื้นที่ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน 4 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ต่อยอดโครงการ โดยการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรภายในโรงเรียน

    

ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน

Post by Super User
on 05 September 2019
Hits: 0

พด.ศรีสะเกษ ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน วันที่ 4 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และหมอดินอาสาประจำอำเภอ เข้าร่วมโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่...) พ.ศ....” โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธสงค์ นามสาย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการใช้ที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ในการจัดโครงการเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนหมอดินอาสาเพื่อร่วมจัดทำร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

   

   

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ มอบบัตรดินดี(ID Din Dee)

Post by Super User
on 25 June 2019
Hits: 7

 วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายขจรยศ สมสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายไชยพร พลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ส่งมอบบัตรดินดี (ID Din Dee)  เฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้บริการตรวจวิเคราะห์ดินรายแปลงพร้อมให้คำแนะนำในการจัดการดิน เพื่อเป็นข้อมูลประวัติสุขภาพดินของเกษตรกร และให้ทราบถึงข้อมูลดินของตนที่จะใช้วางแผนจัดการ พัฒนาดินให้สมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ณ บ้านแสนสุข หมู่ ๑๒ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๒ ราย

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Post by Super User
on 05 September 2019
Hits: 0

สพด.ศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 3 กันยายน 2562 นางสาวปณตพร คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำอาหารแห้ง มาสนับสนุนจัดทำถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด