นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

006763
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
8
44
6691
79
450
6763

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2019-11-14 06:52:16

พด.ศรีสะเกษร่วมโครงการจิตอาสาบำบัดน้ำเสีย

Post by Super User
on 03 October 2019
Hits: 2


วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ร่วมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ บ้านสงยาง หมู่ 5 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด และบ้านขนุน หมู่ที่ 1 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้นำน้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ช่วยบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น สนับสนุน 5,000 ลิตร

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมใหัการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Post by Super User
on 21 September 2019
Hits: 4


สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมใหัการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พื้นที่อำเภอยางชุมน้อย ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอยางชุมน้อย พื้นที่อำเภอกันทรารมย์ ณ บ้านหัวสะพาน ตำบลโนนสังข์ และบ้านพะแนง ตำบลจาน โดยในเบื้องต้น ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนส่งเสริม ช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัย มีอาชีพและรายได้หลังน้ำลด

พด.ศรีสะเกษ ติดตามสถานะการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร

Post by Super User
on 13 September 2019
Hits: 2


วันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวปณตพร คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ออกพื้นที่ติดตามสถานะการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบปัจจัยในการดำรงชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหมอดินอาสา และพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ บ้านหนองหวาย ม.4-12 บ้านหนองโอง ม.6 และบ้านหัวสพาน ม.5 ต. โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ผลิตสารบำบัดน้ำเสีย

Post by Super User
on 19 September 2019
Hits: 2

วันที่ 19 กันยายน 2562 สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ผลิตสารบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็น จากสารเร่งพด.6 เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน

Post by Super User
on 05 September 2019
Hits: 2

พด.ศรีสะเกษ ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน วันที่ 4 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และหมอดินอาสาประจำอำเภอ เข้าร่วมโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่...) พ.ศ....” โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธสงค์ นามสาย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการใช้ที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ในการจัดโครงการเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนหมอดินอาสาเพื่อร่วมจัดทำร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

   

   

พด.ศรีสะเกษ ติดตามสถานะการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร

Post by Super User
on 13 September 2019
Hits: 2

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนางสาวพจนา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี