นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

006816
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
19
97
6691
132
450
6816

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2019-11-16 04:59:38

ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่

Post on 11 January 2018
by Super User
Hits: 67

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวจันทิมา ไตรบัญญัติกุล นางสาวลำไพ สิงห์คูณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายขจรยศ สมสาย นางทัศรา เหมือนตา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ อำเภอพยุห์ อำเภอปราค์งกู่ อำเภอไพรบึง อำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุนหาญ อำเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ