นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

013031
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
38
8
68
12834
229
453
13031

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2020-08-12 09:05:49

ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่

Post on 11 January 2018
by Super User
Hits: 102

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวจันทิมา ไตรบัญญัติกุล นางสาวลำไพ สิงห์คูณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายขจรยศ สมสาย นางทัศรา เหมือนตา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ อำเภอพยุห์ อำเภอปราค์งกู่ อำเภอไพรบึง อำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุนหาญ อำเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ