นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

009425
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26
24
123
9179
384
618
9425

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2020-02-21 01:57:01

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ มอบบัตรดินดี(ID Din Dee)

Post on 25 June 2019
by Super User
Hits: 27

 วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายขจรยศ สมสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายไชยพร พลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ส่งมอบบัตรดินดี (ID Din Dee)  เฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้บริการตรวจวิเคราะห์ดินรายแปลงพร้อมให้คำแนะนำในการจัดการดิน เพื่อเป็นข้อมูลประวัติสุขภาพดินของเกษตรกร และให้ทราบถึงข้อมูลดินของตนที่จะใช้วางแผนจัดการ พัฒนาดินให้สมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ณ บ้านแสนสุข หมู่ ๑๒ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๒ ราย