นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

009401
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
24
99
9179
360
618
9401

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2020-02-21 00:14:46

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษดำเนินโครงการหมอดินน้อย

Post on 24 July 2019
by Super User
Hits: 18

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษดำเนินโครงการหมอดินน้อย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ดำเนินการโครงการหมอดินน้อย(ต่อยอดโรงเรียนเดิม) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผัก กากน้ำตาล สารเร่ง พด และแผ่นความรู้ ให้แก่โรงเรียนหมอดินน้อย(ต่อยอดโรงเรียนเดิม) ในพื้นที่ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน 4 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ต่อยอดโครงการ โดยการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรภายในโรงเรียน