นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

009415
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16
24
113
9179
374
618
9415

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2020-02-21 01:48:08

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Post by Super User
on 23 January 2020
Hits: 0


    ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
    รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธุ์  เงิน  ๑,๒๗๑,๐๐๐.๐๐  บาท
    [ Download เอกสาร ]

ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองอารี บ้านทุ่งชัย

Post by Super User
on 16 January 2018
Hits: 62
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองอารี บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสโครงการ ศก.๐๑๕๙ แบบเลขที่ ๑๘๘๕๘ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ เอกสารดาวน์โหลด ]

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหลงน้ำชุมชน บ้านคูสระน้อย

Post by Super User
on 16 January 2018
Hits: 61
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหลงน้ำชุมชน บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ รหัสโครงการ ศก.๐๑๕๙ แบบเลขที่ ๐๐๖๕๙ ช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ เอกสารดาวน์โหลด ]