นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

006051
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
0
15
5994
138
586
6051

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2019-09-17 15:44:52

ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองอารี บ้านทุ่งชัย

Post by Super User
on 16 January 2018
Hits: 47
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองอารี บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสโครงการ ศก.๐๑๕๙ แบบเลขที่ ๑๘๘๕๘ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ เอกสารดาวน์โหลด ]

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหลงน้ำชุมชน บ้านคูสระน้อย

Post by Super User
on 16 January 2018
Hits: 48
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหลงน้ำชุมชน บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ รหัสโครงการ ศก.๐๑๕๙ แบบเลขที่ ๐๐๖๕๙ ช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ เอกสารดาวน์โหลด ]