นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

แหล่งข้อมูล


012491
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
4
24
12393
142
1249
12491

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2020-07-12 07:33:21

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

หมู่บ้านอินทรีย์วิถีไทย

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ช่วงบ่าย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ร่วมลงพื้นที่พร้อม ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะกลุ่มเกษตรกร เปิดป้ายศูนย์เกษตรอินทรีย์วิถีไทย และเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฯ ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น ร่วมกิจกรรมเวทีส่งเสริมการพัฒนาชีวิตประชาชน พร้อมรับฟังความต้องการการใช้น้ำอุปโภค บริโภค ของพี่น้องประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี

 

         
      
    

 


 

รายงานโดย : สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ