นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

แหล่งข้อมูล


006445
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
6
52
6331
211
321
6445

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2019-10-15 08:35:12

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

หมู่บ้านอินทรีย์วิถีไทย

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ช่วงบ่าย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ร่วมลงพื้นที่พร้อม ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะกลุ่มเกษตรกร เปิดป้ายศูนย์เกษตรอินทรีย์วิถีไทย และเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฯ ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น ร่วมกิจกรรมเวทีส่งเสริมการพัฒนาชีวิตประชาชน พร้อมรับฟังความต้องการการใช้น้ำอุปโภค บริโภค ของพี่น้องประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี

 

         
      
    

 


 

รายงานโดย : สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ