นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

แหล่งข้อมูล


010501
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
58
76
10315
133
754
10501

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2020-04-07 12:14:15

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

ศรีสะเกษรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช หันมาไถกลบและหว่านปุ๋ยพืชสดแทน

จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช หันมาไถกลบและหว่านปุ๋ยพืชสดแทน เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช ช่วยให้มีการย่อยสลายและเป็นอินทรียวัตถุในดินได้เร็วขึ้น

 

ที่บริเวณโรงปุ๋ย แปลงนา บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปี 2561 "งดเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม พร้อมหว่านพืชตระกูลถั่ว" และบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองดเผาฟางและตอซังพืช ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ และตำบลตาโกน ตำบลหนองใหญ่ และตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ร่วมกับ อบต.ตาโกน และ อำเภอเมืองจันทร์ ได้จัดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอชังพืช ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรงดการเผาฟางและตอวังพืช หันมาไถกลบร่วมกับใช้พืชสด และใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากการหมัก เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช ช่วยให้มีการย่อยสลายและเป็นอินทรียวัตถุในดินได้เร็วขึ้น รวมทั้ง ยังเป็นการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ สอดคลองนโยบายรัฐบาลต่อไป


 

แหล่งข้อมูล : https://www.thaich8.com/news_detail/59638/ศรีสะเกษรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช-หันมาไถกลบและหว่านปุ๋ยพืชสดแทน