นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

แหล่งข้อมูล


010502
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
58
77
10315
134
754
10502

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2020-04-07 12:15:19

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

ลงพื้นที่ติดตามงานผลการปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561

นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ หัวหน้าส่วน และข้าราชการ ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามงานผลการปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ