นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

แหล่งข้อมูล


010497
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
58
72
10315
129
754
10497

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2020-04-07 11:14:14

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

โครงการวิจัย ศึกษาการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน และปัจจัยการยอมรับของหมอดินอาสาภายใต้

(1 มีนาคม 2561) นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการฯ ที่ 7 นำคณะกลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ศึกษาการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน และปัจจัยการยอมรับของหมอดินอาสาภายใต้การปลูกพืชแบบผสมผสานร่วมกับหญ้าแฝก ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ