นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

แหล่งข้อมูล


010506
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
58
81
10315
138
754
10506

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2020-04-07 12:21:42

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

มอบปัจจัยการผลิต สนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 7 -8 มีนาคม 2561 นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ มอบหมายให้นางทัศรา เหมือนตา เจ้าพนังานการเกษตรชำนาญงาน นางสาวอาภาพร พลธรรม นักวิชาการเกษตร นายธีระศักดิ์ สุดดี เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ มอบปัจจัยการผลิต สนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง จำนวน 20 กลุ่ม พื้นที่ อำเภอยางชุมน้อย ราษีไศล และอำเภอบึงบูรพ์